Gullmarsstrand Hotell & Konferens

Gullmarsstrand är en hotell- och konferensanläggning med relaxavdelning. I grunden en mycket gammal byggnad som vi byggt om såväl interiört som exteriört till en modern, högklassig anläggning. Vårt senaste projekt var att utifrån arkitektens ritningar bygga den nya matsalen med konferensrum.

Samarbetet med Gullmarsstrand grundar sig på ett långsiktigt samarbete genom åren och uppdragen har varit såväl hel- som delentreprenad.

  • Klient Gullmarsstrand
  • Datum 27 juni, 2018
  • Ort Fiskebäckskil